/images/config/eidailogo_1706886422.png

Sàn gỗ kỹ thuật tự nhiên

/upload_images/images/san%20go%20ky%20thuat%20tu%20nhien/Anh_da%CC%80o_1706944671_1.png

Anh đào

/upload_images/images/san%20go%20ky%20thuat%20tu%20nhien/O%CC%81c_cho%CC%81_1706944671_1.png

Óc chó

/upload_images/images/san%20go%20ky%20thuat%20tu%20nhien/So%CC%82%CC%80i_1706944672_1.png

Sồi

/upload_images/images/san%20go%20ky%20thuat%20tu%20nhien/Thi%CC%81ch_cu%CC%9B%CC%81ng_1706944671_1.png

Thích cứng

 
Đặc tính sản phẩm
  • Bề mặt gỗ tự nhiên 2mm.
  • Cốt gỗ Plywood 10mm.
  • Sơn UV Nhật Bản, phủ 5 lớp, bề mặt Kháng Khuẩn/ Kháng Virus đạt chứng nhận SIAA.
  • Sản phẩm không sơn màu, màu gỗ tự nhiên.
  • Nồng độ phát thải Formaldehyde đạt tiêu chuẩn F✩✩✩✩ không gây hại sức khỏe người sử dụng.
  • Tạp chất hữu cơ bay hơi thấp theo tiêu chuẩn 4VOC.
Quy cách sản phẩm
Kích thước 12 x 303 x 1818 mm
Bề mặt sản phẩm  Sơn UV, Kháng Khuẩn/ Kháng Virus
Loại gỗ Óc Chó, Anh Đào, Thích Cứng, Sồi Đỏ 
Loại cốt Plywood
Đóng gói 1 hộp 6 thanh, 3.3m2

Phân loại sản phẩm